Vasiliy Yaroshchuk, 21, died in a Saturday motorcycle crash on the Boise Bench.
Vasiliy Yaroshchuk, 21, died in a Saturday motorcycle crash on the Boise Bench. Provided by Vasiliy Yaroshchuk’s family
Vasiliy Yaroshchuk, 21, died in a Saturday motorcycle crash on the Boise Bench. Provided by Vasiliy Yaroshchuk’s family

Remember man killed in motorcycle crash for his love of God, family, says brother

August 14, 2017 05:34 PM