Vasiliy Yaroshchuk, 21, died in a Saturday motorcycle crash on the Boise Bench.
Vasiliy Yaroshchuk, 21, died in a Saturday motorcycle crash on the Boise Bench. Provided by Vasiliy Yaroshchuk’s family
Vasiliy Yaroshchuk, 21, died in a Saturday motorcycle crash on the Boise Bench. Provided by Vasiliy Yaroshchuk’s family