Oil historian Daniel Yergin: Plenty of oil, risk in energy outlook

September 19, 2011 10:01 PM