Wei Fei Chen carries luffa he has harvested in his backyard in McCandless, Pa.
Wei Fei Chen carries luffa he has harvested in his backyard in McCandless, Pa. Lake Fong Pittsburgh Post-Gazette
Wei Fei Chen carries luffa he has harvested in his backyard in McCandless, Pa. Lake Fong Pittsburgh Post-Gazette