Natalie Portman in “Annihilation.”
Natalie Portman in “Annihilation.” Peter Mountain Paramount Pictures
Natalie Portman in “Annihilation.” Peter Mountain Paramount Pictures

‘Annihilation’ is bold, adventurous and strange

February 22, 2018 01:34 PM