Jiang Wen as Baze Malbus in “Rogue One: A Star Wars Story.”
Jiang Wen as Baze Malbus in “Rogue One: A Star Wars Story.” Lucasfilm Ltd. Lucasfilm Ltd.
Jiang Wen as Baze Malbus in “Rogue One: A Star Wars Story.” Lucasfilm Ltd. Lucasfilm Ltd.